• 914
 • 1253
 • 1362
 • 1072

Дзвін з Основи конструювання одягу

 • 2230

     Інформаційні технології – в житті!

 • 1184

     Дзвін з математики

 • 1720

     ДЗВІН з предмету "Спецтехнологія"

 • 1730

     ДЗВІН з англійської мови

 • 1839

     ДЗВІН з німецької мови серед учнів 1-2 курсів

 • 1608
     Питання миру гуманізації, милосердя, патриатизму, формування гуманної, миролюбної особистості набули особливого знання в ХХ столітті, коли людство зазнало безліч воєних конфліктів, відбулися дві кровопролитні світові війни, коли спостерігаються очевидна жорстокість людей у стосунках, віджученість між старшим та молодшим поколінням.

     Миролюбство або толерантність завжди була універсальною загальнолюдською цінністю й основою для розбудови людських контактів на різних рівнях у взаєминах між окремими особистостями, між різними соціальними групами. 

     Навчитися жити разом – таку ідею пропагандує педагогічний колектив ДНЗ «Мелітопольський професійний ліцей» в навчально-виховний процес шляхом реалізації колективного проекту День Знань Винахідливості Інтелекту Науки (ДЗВІН). Ми виховуємо у учнів толерантність, вчим розуміти іншого й відчувати взаємозалежніть, здійснювати загальні проекти й бути готовим до врегулювання  конфліктів в умовах поваги до цінностей плюрализму, усвідомлювати потреби й погляди інших людей, осягати значення свободи поглядів, володіти культурой спілкування у різних ситуаціях.

     Ідея ДЗВІНу полягає в впровадженні ігрової діяльності в навчальну та позаурочну діяльність. Виконуючи завдання в спонтанно створеному міні-колективі, ми навчаємо дітей розумінню, поваги, відповідальності, вмінню працювати групі.

 • 2102

«ДЗВІН» по биологии

 • 1685

     ДЗВІН з спеціальної технології

 • 3021

    29.01.2013 проводився ДЗВІН з хімії та матеріалознавства

 • 2782

     ДЗВІН під назвою «The best in English»

 • 1988

     ДЗВІН під назвою «Am klügsten»

Вгору