ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ДНЗ «МПЛ»
________Кисельова Л.І.
 
Індивідуальні методичні теми
викладачів і майстрів виробничого навчання
2016 -2017 навчальний рік
№ з/п

Викладач

Майстер в/н

Тема самоосвіти

Рік затвердження

Результат роботи

ВИКЛАДАЧІ

1. Корх Г.Г. Проектні технології у рамках толерантного виховання на уроках математики 2015
 2. Дубовік С.П. Упровадження інноваційних методів навчання на уроках географії 2016
 3. Дирбаба О.Г. Шляхи формування позитивної мотивації до навчання 2016
 4. Кравченко І.П. Інноваційні методи навчання учнів віднесених до спеціальної методичної групи 2016
 5. Понікарова О.О Формування навичок самостійної пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення біології і хімії 2016
 6. Крютченко О.О. Розвиток навичок іншомовної комунікації учнів на уроках англійської мови 2015
 7. Таран М.С. Формування самоосвітньої компетентності учнів 2016
 8. Кудар І.В. Робота вчителя-словесника з впровадження основних засад «Програми функціонування розвитку української мови на 2016-2020 роки» 2015
 9. Кисіль О.Л. Патріотичне виховання молоді на уроках історії та в позаурочний час в сучасних умовах 2015
 10. Сидлецька Н.П. Компетентний педагог – компетентний учитель, через розвиток гармонійної компетентної особистості 2016
 11. Бородай І.П. Психологічні особливості формування творчої особистості вчителя і учнів 2016
 12. Строкань В.С. Вимоги до методів і організаційним формам трудового навчання 2016
 13. Волошин А.А. Формування професійних та життєвих компетенції учнів ПТНЗ шляхом використання технології групового навчання

2016

 14. Майборода О.В. Формування універсальних дій при навчанні інформатики через активні педагогічні технології 2015

 

МАЙСТРИ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

 15. Баричева О.М. Підвищення ефективності уроків теоретичного та виробничого навчання шляхом проведення їх за нестандартними методами навчання 2015
 16. Ахтирський С.В. Культура толерантності на сучасному етапі розвитку суспільства 2015
 17. Лізогубова Т.А. Виробниче навчання – головний компонент педагогічного процесу в професійному закладу освіти 2015
 18. Дядькова С.С. Використання «методу проектів» у виробничому навчанні 2015
 19. Волохов В.С. Опора на позитивні якості учня як шлях формування інтелектуально-творчої особистості 2016
 20. Москаленко Л.М. Формування мотивації навчальної діяльності учнів ПТНЗ за сучасних умов 2016
 21. Ветушинський М.В. Компетентний підхід до учнів в виробничому навчанні 2016
 22. Борова Л.В. Застосування інтерактивних засобів навчання на уроках виробничого навчання в ПТНЗ 2016
 23. Тараненко В.І. Професійна компетентність майстра виробничого навчання при проведенні виробничого навчання 2016
 24. Івчик Ю.М. Охорона праці у навчальному закладі

2016

 25. Шкельов О.П. Виховання толерантності в учнівському колективі 2015
 26. Чванков Д.М. Самоосвіта педагога – необхідність сучасного суспільства 2015
 27. Луцевич Д.Б. Організація учнівського самоврядування в групі, в навчальному закладі 2016
 28. Коляка В.С. Формування соціальної і комунікативної компетентності учнів ПТНЗ 2016

 

ВИХОВАТЕЛІ

 29. Ломакіна М.В. Формування соціальної компетентності особистості – важлива передумова успішності соціалізації 2016
 30. Рибакова І.А. Формування лідерських якостей через учнівські самоврядування 2016
             
Методист                                                           Дирбаба О.Г.
Вгору