• 487

Найкраще, що може бути – це бачити та розуміти

     Кожного року в ІІ семестрі відбувається олімпіада з хімії. Так 20.02.2018 року 28 учнів І-ІІІ курсів були запрошені до участі у наукових перегонах та боролися за звання «Найкращий хімік».

     Сучасному поколінню, а точніше, пересічному юнаку чи дівчині, не потрібен такий великий обсяг фактичних знань, який пропонує академічна програма з предмету. За допомогою мережі Інтернет та інших джерел інформації можна в будь-який час знайти будь-яку інформацію, тому це покоління треба вчити критично мислити, знаходити і осмислювати наявну інформацію. В цьому молоді допомогають викладачі.

     Хочеться звернути увагу на те,  наскільки важливі знання з хімії кожній людині.

     Хімія як наука сприяє не тільки пізнанню навколишнього світу, вона ще є галуззю виробничої діяльності людини. З давніх-давен і донині хімія завжди слугувала і продовжує слугувати людині та її практичній діяльності. У наш час без розвитку хімії неможливий розвиток паливно-енергетичного комплексу, металургії, транспорту, будівництва, електроніки, космічної технології, побуту, медицини тощо. Проникнення нових речовин і нових матеріалів, хімічних методів у основні галузі промислового і сільськогосподарського виробництва, сферу побуту, охорону здоров’я дедалі більшою мірою забезпечує їхній прогрес. Саме тому й відбувається хімізація практично всіх сфер людської діяльності.

     Учасники олімпіади, виконуючи пошукові завдання, впевнилися в цьому.

     Місця розподілилися так:

     І місце -Аметова Катерина (103 група ), Пригорницька Марія ( 203 група), Вітенько Ігор (304 група)

     ІІ місце – Федорак Віолета (103 група)  та Неупокой Олександр (104 група ), Чуб Аліна та Кочергіна Карина (203 група ), Гайцев Костянтин та Свинцов Владислав (304 група)

     ІІІ місце –  Новіков Сергій (104 група) та Науменко Інна (107 група ), Мазіна Катерина (203 група ), Лук’яненко Артем (304 група )

Бажаю усім розуміння   важливості хімічних знань в повсякденному житті.

0 02 04 4

0 02 04 8

0 02 04 b

0 02 04 c

Викладач хімії

Понікарова О.О.

Вгору