ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ДНЗ «Мелітопольське ВПУ»

________Л.І. Кисельова

Індивідуальні методичні теми

викладачів і майстрів виробничого навчання

2017 -2018 навчальний рік

№ з/п

Викладач,

Майстер в/н

Тема самоосвіти

Рік затвердження

Результат роботи

ВИКЛАДАЧІ

1.

Антіфєєва І.В.

Використання інноваційних технологій для формування ключових компетентностей учнів

2017

2. 

Ахтирська Г.М.

Формування фахових компетенцій учнів на уроках спецпредметів

2017

3. 

Безродна О.М.

Шляхи підвищення пізнавальної активності учнів на основі компетентного підходу

2017

4. 

Бородай І.П.

Компетентісний підхід у навчанні іноземної мови 

2016

5. 

Буцька О.В.

Розвиток творчої особистості на основі компетентнісного підходу до навчання та позакласної роботи

2017

6. 

Волохов В.С.

Опора на позитивні якості учня як шлях формування інтелектуально-творчої особистості

2016

7. 

Волошин А.А.

Формування професійних та життєвих компетенції учнів ПТНЗ шляхом використання технології групового навчання

2016

8. 

Гуторов О.П.

Всебічний розвиток та формування компетентностей учнів на уроках фізкультури

2017

9. 

Дирбаба О.Г.

Шляхи формування позитивної мотивації до навчання

2016

10. 

Дійков М.І.

Аспекти формування елементів національної свідомості та патріотизму в учнів як одної з ключових компетентностей сучасної освіти

2017

11. 

Дубовік С.П.

Упровадження інноваційних методів навчання на уроках фізкультури

2016

12. 

Дяк І.О.

Підвищення зацікавленості та працездатності учнів на уроках фізики

2017

13. 

Зубашенко Л.О.

Запровадження інноваційних технологій та використання компетентнісного підходу для забезпечення розвитку особистісних якостей і творчих здібностей учнів в умовах сучасної системи освіти

2017

14. 

Кисіль О.Л.

Патріотичне виховання молоді на уроках історії та в позаурочний час в сучасних умовах

2016

15. 

Корх Г.Г.

Формування ключових компетенцій на уроках математики

2017

16. 

Кравченко І.П.

Інноваційні методи навчання учнів віднесених до спеціальної методичної групи

2016

17. 

Крютченко О.О.

Розвиток навичок іншомовної комунікації учнів на уроках англійської мови

2016

18. 

Кудар І.В.

Робота вчителя-словесника з впровадження основних засад «Програми функціонування розвитку української мови на 2016-2020 роки»

2016

19. 

Майборода О.В.

Формування універсальних дій при навчанні інформатики через активні педагогічні технології

2016

20. 

Маркевич О.Л.

Формування загальнолюдських норм і цінностей на уроках німецької мови

2017

21. 

Осикова О.П.

Формування ключових компетентностей учнів у процесі викладання спецдисциплін

2017

22. 

Понікарова О.О

Формування навичок самостійної пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення біології і хімії

2016

23. 

Присс І.В.

Застосування компетентнісного підходу до викладання спецдисциплін

2017

24. 

Романенко І.Г.

Формування загальнолюдських моральних норм на уроках англійської мови

2017

25. 

Сидлецька Н.П.

Компетентний педагог – компетентний учитель, через розвиток гармонійної компетентної особистості

2016

26. 

Строкань В.С.

Вимоги до методів і організаційним формам трудового навчання

2016

27. 

Таран М.С.

Впровадження інноваційних методів у викладанні предметів гуманітарного циклу

2016

28. 

Трифонова О.Ю.

Ключові компетентності, що формуються в училищі, їх суть та особливості формування

2017

МАЙСТРИ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

29. 

Ахтирський С.В.

Психологічні особливості управління навчальною та трудовою діяльністю учнів ПТНЗ

2017

30. 

Баричева О.М.

Формування професійних компетнтностей учнів шляхом використання ІКТ

2017

31. 

Борова Л.В.

Застосування інтерактивних засобів навчання на уроках виробничого навчання в ПТНЗ

2016

32. 

Ветушинський М.В.

Компетентний підхід до учнів в процесі виробничого навчання

2016

33. 

Волик В.М.

Креативність на уроках виробничого навчання на основі компетентнісного підходу

2017

34. 

Глибіна І.А.

Підвищення професійної компетентності майбутніх швачок шляхом використання сучасних виробничих технологій навчання

2017

35. 

Дядькова С.С.

Використання «методу проектів» у виробничому навчанні

2016

36. 

Єременко О.М.

Реалізація компетентнісного підходу у формуванні професійних компетенцій учнів

2017

37. 

Занкова С.В.

Форми співпраці та взаємодій при розвитку особистісних здібностей учнів на основі компетентнісного підходу

2017

38. 

Качура Т.П.

Розвиток особистісної активності учнів на уроках виробничого навчання, на основі компетентнісного підходу

2017

39. 

Коляка В.С.

Формування соціальної і комунікативної компетентності учнів ПТНЗ

2016

40. 

Лізогубова Т.А.

Формування проектно-технологічної компетенції та уроках технології

2017

41. 

Луцевич Д.Б.

Організація учнівського самоврядування в групі, в навчальному закладі

2016

42. 

Москаленко Л.М.

Формування мотивації навчальної діяльності учнів ПТНЗ в умовах компетентнісного підходу

2016

43. 

Тараненко В.І.

Професійна компетентність майстра виробничого навчання при проведенні виробничого навчання

2016

44. 

Трифонов В.І.

Шляхи формування ключових компетентностей учнів у процесі виробничого навчання 

2017

45. 

Чепелева Н.В.

Особистісно-орієнтований підхід, що сприяє формування професійних та творчих здібностей на основі компетентнісного підходу

2017

46. 

Черкашина Н.М.

Компетентністний підхід на уроках виробничого навчання як запорука розвитку особистнистних якостей і творчих здібностей учнів

2017

47. 

Чугрєєва М.П.

Компетентністний підхід в сучасній системі навчання і виховання учнів

2017

48. 

Швецова О.М.

Сутність компетентнісного підхожу підготовки кваліфікованих робітників під час уроків виробничого навчання.

2017

49. 

Шкельов О.П.

Формування професійної компетенції учнів на уроках виробничого навчання

2016

 ВИХОВАТЕЛІ

50. 

Ломакіна М.В.

Формування соціальної компетентності особистості – важлива передумова успішності соціалізації

2016

51. 

Вороніна В.В.

Соціальна компетентність в системі позаурочної діяльності русі громадського виховання молоді

2017

             

Методист                                                           Дирбаба О.Г.

Вгору