ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ДНЗ «Мелітопольське ВПУ»

________Л.І. Кисельова

Індивідуальні методичні теми

викладачів і майстрів виробничого навчання

2018 -2019 навчальний рік

№ з/п

Викладач

Майстер в/н

Тема самоосвіти

Рік затвердження

Результат роботи

ВИКЛАДАЧІ

1.                 

Антіфєєва І.В.

Використання інноваційних технологій для формування ключових компетентностей учнів

2017

2.                 

Ахтирська Г.М.

Формування фахових компетенцій учнів на уроках спецпредметів

2017

3.                 

Безродна О.М.

Шляхи підвищення пізнавальної активності учнів на основі компетентного підходу

2017

4.                 

Бородай І.П.

Компетентісний підхід у навчанні іноземної мови

2016

5.                 

Буцька О.В.

Розвиток творчої особистості на основі компетентнісного підходу до навчання та позакласної роботи

2017

6.                 

Волохов В.С.

Опора на позитивні якості учня як шлях формування інтелектуально-творчої особистості

2016

7.                 

Гуторов О.П.

Всебічний розвиток та формування компетентностей учнів на уроках фізкультури

2017

8.                 

Дирбаба О.Г.

Шляхи формування позитивної мотивації до навчання

2016

9.                 

Дійков М.І.

Аспекти формування елементів національної свідомості та патріотизму в учнів як одної з ключових компетентностей сучасної освіти

2017

10.            

Дубовік С.П.

Упровадження інноваційних методів навчання на уроках фізкультури

2016

11.            

Зубашенко Л.О.

Запровадження інноваційних технологій та використання компетентнісного підходу для забезпечення розвитку особистісних якостей і творчих здібностей учнів в умовах сучасної системи освіти

2017

12.            

Кисіль О.Л.

Патріотичне виховання молоді на уроках історії та в позаурочний час в сучасних умовах

2016

13.            

Корх Г.Г.

Формування ключових компетенцій на уроках математики

2017

14.            

Кравченко І.П.

Інноваційні методи навчання учнів віднесених до спеціальної методичної групи

2016

15.            

Крютченко О.О.

Розвиток навичок іншомовної комунікації учнів на уроках англійської мови

2016

16.            

Кудар І.В.

Робота вчителя-словесника з впровадження основних засад «Програми функціонування розвитку української мови на 2016-2020 роки»

2016

17.            

Майборода О.В.

Формування універсальних дій при навчанні інформатики через активні педагогічні технології

2016

18.            

Маркевич О.Л.

Формування загальнолюдських норм і цінностей на уроках німецької мови

2017

19.            

Осикова О.П.

Формування ключових компетентностей учнів у процесі виробничого навчання

2017

20.            

Понікарова О.О

Формування навичок самостійної пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення біології і хімії

2016

21.            

Романенко І.Г.

Формування загальнолюдських моральних норм на уроках англійської мови

2017

22.            

Сєрова М.М.

Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики

2018

23.            

Сідлецька Н.П.

Компетентний педагог – компетентний учитель, через розвиток гармонійної компетентної особистості

2016

24.            

Строкань В.С.

Вимоги до методів і організаційним формам трудового навчання

2016

25.            

Таран М.С.

Впровадження інноваційних методів у викладанні предметів гуманітарного циклу

2016

26.            

Трифонова О.Ю.

Ключові компетентності, що формуються в училищі, їх суть та особливості формування

2017

МАЙСТРИ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

27.            

Ахтирський С.В.

Психологічні особливості управління навчальною та трудовою діяльністю учнів ПТНЗ

2017

28.            

Баричева О.М.

Формування професійних компетнтностей учнів шляхом використання ІКТ

2017

29.            

Борова Л.В.

Застосування інтерактивних засобів навчання на уроках виробничого навчання в ПТНЗ

2016

30.            

Буцька К.О.

Творчий підхід у формуванні компетентності майбутніх перукарів

2018

31.            

Ветушинський М.В.

Компетентний підхід до учнів в процесі виробничого навчання

2016

32.            

Глибіна І.А.

Підвищення професійної компетентності майбутніх швачок шляхом використання сучасних виробничих технологій навчання

2017

33.            

Дядькова С.С.

Використання «методу проектів» у виробничому навчанні

2016

34.            

Єременко О.М.

Реалізація компетентнісного підходу у формуванні професійних компетенцій учнів

2017

35.            

Занкова С.В.

Форми співпраці та взаємодій при розвитку особистісних здібностей учнів на основі компетентнісного підходу

2017

36.            

Качура Т.П.

Розвиток особистісної активності учнів на уроках виробничого навчання, на основі компетентнісного підходу

2017

37.            

Коляка В.С.

Формування соціальної і комунікативної компетентності учнів ПТНЗ

2016

38.            

Луцевич Д.Б.

Організація учнівського самоврядування в групі, в навчальному закладі

2016

39.            

Москаленко Л.М.

Формування мотивації навчальної діяльності учнів ПТНЗ в умовах компетентнісного підходу

2016

40.            

Присс І.В.

Застосування компетентнісного підходу до викладання спецдисциплін

2017

41.            

Тараненко В.І.

Професійна компетентність майстра виробничого навчання при проведенні виробничого навчання

2016

42.            

Трифонов В.І.

Шляхи формування ключових компетентностей учнів у процесі виробничого навчання 

2017

43.            

Черкашина Н.М.

Компетентністний підхід на уроках виробничого навчання як запорука розвитку особистнистних якостей і творчих здібностей учнів

2017

44.            

Чугрєєва М.П.

Компетентністний підхід в сучасній системі навчання і виховання учнів

2017

45.            

Швецова О.М.

Сутність компетентнісного підхожу підготовки кваліфікованих робітників під час уроків виробничого навчання

2017

46.            

Шкельов О.П.

Формування професійної компетенції учнів на уроках виробничого навчання

2016

 

ВИХОВАТЕЛІ

47.            

Вороніна В.В.

Соціальна компетентність в системі позаурочної діяльності русі громадського виховання молоді

2017

48.            

Ломакіна М.В.

Формування соціальної компетентності особистості – важлива передумова успішності соціалізації

2016

             

Методист                                                           Дирбаба О.Г.

Вгору