Модульна система – перспективна система навчання

  • 1831

 Семінар

на тему «Модульна система – перспективна система навчання»

     Модуль - це логічно завершена частина (теми, розділ) курсу яка закінчується, контролем. Є також інше визначення, модуль - це об’єм знань, вмінь, навичок для виконання логічно-завершеної частини роботи, яка має свою ціль. Необхідність введення модульної системи, була викликана не відповідністю професійності випускника потребам сучасного виробництва.

 Що являють собою модулі:

  1. Зміст кожного модуля має інтегровану ціль - засвоєння змісту всього навчального матеріалу.
  2. Кожний модуль забезпечує досягнення однієї або декількох дидактичних цілей
  3. Модулі цілісні та закінченні, повинні бути автономними і допускати перегляд та оновлення, а також доповнення будь-якого з них, не залежно один від одного
  4. Зміст модуля повинен підпорядковуватися логіці мислення чи практичній діяльності
  5. Зміст модуля може змінюватися в залежності від здібностей, засобів засвоєння і рівня підготовки учня

     Модульне навчання вимагає ділового взаємовідношення викладача і учня. Воно сприяє оволодінню кількома професіями, а також підвищує мобільність змісту завдяки заміні застарілого навчального матеріалу - новим, сучасним. Ця система забезпечує якість підготовки випускників. Скорочує строки навчання, а також зменшує затрати на професійну підготовку. За модульною системою, професією можна оволодіти у кілька етапів.

     Модульні блоки складаються з модульних навчальних елементів, які розробляються на основі окремих теоретичних знань, у вигляді малюнків, схем, визначень, тестів тощо. За часом, модульний елемент відповідає одному навчальному уроку. Навчальний елемент може використовуватися для самостійної роботи учня під керівництвом викладача.

В модульному навчання все сплановано завчасно:

-            Послідовність викладання навчального матеріалу

-            Перелік основних понять, термінів, навиків і вмінь, якими необхідно оволодіти

-            Рівень засвоєння

-            Контроль якості засвоєння

     Якщо ціль модульного елемента досягнута у процесі викладання і теоретичний матеріал засвоєно повністю, то нема необхідності у домашньому завданні.

Крім переваг модульного навчання, але є і недоліки:

  1. Це не вміння дітей працювати самостійно
  2. Невпевненість у своїх знаннях
  3. Небажання працювати взагалі
  4. Відсутність прагнення накопичення знань, умінь та навичок.

     Можливо використовувати модулі з різних предметів коригуючи і підлаштовуючи їх під власний стиль викладання.

     Семінар проводили 13.01.2015 викладач спецдисциплін швейного напрямку Сідлецька Н.П. та майстер виробничого навчання Баричева О.М.

Вгору