• 455

Творчий семінар педагогічних працівників

Хочеш зробити світ кращим -

почни зі своїх уроків

     На квітневому засіданні методичної комісії верстатних професій було проведено творчий семінар на тему  «Компетентністний підхід у сучасній системі навчання і вихованні учнів». Викладачі спецпредметів і майстри в/н взяли активну участь в обговоренні цієї теми.

     Викладач Антіфєєва І.В. виступила з доповіддю «Формування ключових компетентностей учнів на уроках спецпредметів». В доповіді вона висвітлила специфічні риси стосовно формування компетентностей учнів на своїх уроках і дала характеристику методів і прийомів, за допомогою яких реалізується поставлена задача. Основними компетентностями, якими повинні володіти учні з професії «Верстатник широкого профілю», на погляд педагога, є спеціальна, комунікативна, інформаційна компетентність, а також компетентності самоосвіти і саморозвитку. Безумовно, людина, яка уособлює в собі такі якості, буде компетентним спеціалістом. 

20190425 4

     Викладач спецдисциплін Осикова О.П. у своєї доповіді охарактеризувала ідеї проектного навчання. Привела приклади використання методу проектів на своїх уроках для формування компетенцій  з професії «Верстатник широкого профілю». Виклач підкреслила, що проектна технологія формує  міцні взаємозв’язки між теорією і практикою в процесі навчання, вихованням і розвитком особистості учня, має високий мотиваційний потенціал¸  дає змогу вчитися на власному досвіді й досвіді інших у конкретній справі, створює найсприятливіші умови для гармонійного розвитку особистості.

     Майстер в/н Швецова О.М. визначила методичну компетентність майстрів виробничого навчання як здатність ефективно організовувати навчально-виробничий процес, що ґрунтується на системі розвинених психолого-педагогічних, фахових, методичних знань і вмінь, а також досвіді їх використання в процесі професійно-педагогічної діяльності у професійному навчальному закладі. Охарактеризувала кожний з компонентів методичної компетенції майстрів виробничого навчання: ціннісно-мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, технологічний, рефлексивний тощо. Підкреслила, що для майстра важливі такі професійні якості, як: професійна відповідальність, організованість, пунктуальність, методична грамотність, системність тощо.

     Майстер в/н Черкашина Н.М. підготувала доповідь на тему: «Компетентнісний підхід в сучасній системі навчання і виховання учнів». В доповіді була зазначена необхідність формування і розвиток професійних компетентностей учнів, перелічені якості випускника професійного навчального закладу, такі як: творче мислення, професійна мобільність, володіння навичками самоосвіти і підвищення кваліфікації, конкурентноздатність. Також були приведені технології та методи, які можна використовувати на уроках виробничого навчання для формування ключових компетентностей учнів та підготовки випускників до подальшого професійного життя та життя творчих, успішних, самодостатніх особистостей розвинутої, економічно незалежної, вільної країни.

20190425 2

Методист Дирбаба О.Г.

Вгору