Заяву на вступ до училища тепер можна подати в електронному вигляді. Форма заяви - у розділі "Абітурієнту"
  • 623

Педагогічна конференція

     Сучасний етап розвитку освіти  в нашій країні можна назвати перехідним. Розмаїття моделей навчання, педагогічних технологій мають допомогти   педагогу відшукати власний шлях у викладанні предмета, у реалізації особистісно-зорієнтованого, компетентісного й  діяльнісного підходів, на важливості і необхідності яких наголошено в Концепції Нової української школи, оскільки 40 відсотків від загального обсягу виховних впливів на особистість дитини здійснює освітнє середовище. Тому навчальний заклад   стає для кожного учня осередком становлення громадянина-патріота, готового брати на себе відповідальність розбудувати країну як суверенну, незалежну, правову соціальну державу, сприяти єдності та встановленню громадського миру і злагоді в суспільстві.

     06.06.2019 року відбулася   педагогічна конференція «Виховання під час уроку – актуально як ніколи», ініціатором якої стали викладачі та майстри виробничого навчання швейної та перукарської справи.. Було наголошено , що вчитель є носієм майбутнього, тому виховний аспект виходить на перший план, пронизує всі етапи уроку, як теоретичного так і практичного, виступаючи засобом для досягнення всіх  цілей для освіти й виховання  учнів.

     Педагоги дійшли висновку, що виховне середовище на уроці розкриває потенціал людини, сприяє формуванню в учнів світогляду,  активної життєвої позиції, досвіду правильної поведінки, перетворення цих цінних властивостей на стійкі моральні якості особистості.

20190606 520190606 620190606 720190606 8

Методист Дирбаба О.Г.

Вгору