Методичні рекомендації ПЕДАГОГАМ З ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ДО ЗНО

     Важливим завданням педагога в підготовчий період є формування в учнів таких установок:

     1. Формування позитивної установки до тестування.

     2. Подолання почуття невідомого, формування впевненості в собі.

     3. Формування позитивного ставлення до тестових завдань і тестової ситуації взагалі.

     4. Придбання навичок роботи з тестовими завданнями.

     5. Усвідомлення подібності принципів вирішення завдань в тестах.

     6. Зниження ймовірності прояви негативних установок.

     Тренування у виконанні тестових завдань дозволять учням в ході тестування краще себе почувати; знаючи типові конструкції тестових завдань, учень практично не буде витрачати час на розуміння інструкції. Під час таких тренувань формуються відповідні психотехнічні навички саморегуляції і самоконтролю. При цьому основну частину роботи бажано проводити не перед самим тестуванням, а заздалегідь, відпрацьовуючи окремі деталі в ситуаціях не так емоційно напружених, як здача ЗНО. Психотехнічні навички, отримані в процесі навчання, не тільки підвищують ефективність підготовки до ЗНО, а й дозволяють учням впевненіше почувати себе під час іспиту, сприяють розвитку навичок розумової роботи, вмінню мобілізувати себе, опановувати власними емоціями.

          Готувати учнів до ЗНО рекомендують на різних етапах навчання:

     - при вивченні нового матеріалу;

     - при перевірці знань (тестові завдання різної форми для поетапного контролю, тематичні та підсумкові тестові завдання);

     - для закріплення нового матеріалу (індивідуальні та групові тестові вправи);

     - в якості домашнього завдання (тестові завдання для самоконтролю).

     Для підготовки до ЗНО слід використовувати і позаурочний час (групові та індивідуальні консультації).

З повагою практичний психолог Еліна Волович

Вгору