Заяву на вступ до училища тепер можна подати в електронному вигляді. Форма заяви - у розділі "Абітурієнту"

ЗВІТ

з виховної роботи

за  2012-2013 навчальний рік

     Навчальний 2012-2013 рік розпочався 14-ма навчальними групами (1-ий рік навчання - 6 груп, 2-ий – 5 груп, 3-ій – 3 групи), загальна чисельність учнівського складу була 291 учень.

Вивчення соціального складу вихованців ліцею  мало такі показники:

  • 25 учнів категорії «сироти», «позбавлені батьківської опіки»;
  • 64 учнів з неповних сімей;
  • 24 учня з багатодітних родин;
  • 33 учня із малозабезпечених родин;
  • 2 учні-інваліди.

     Особливістю навчально-виховного процесу та процесу формування учнівського колективу  у 2012-2013 н. р. стало те, що другий рік поспіль ліцей готує до дорослого та самостійного життя вихованців шкіл-інтернатів області з вадами розумового розвитку – учнів, які потребують особливої уваги та соціальної адаптації.

     Аналіз контингенту учнів показав, що з 291 учня ліцею 154 – неповнолітні, що складає 55%, а звідси і певні особливості  побудови виховного процесу.

     Важливими показниками профілактичної роботи з молоддю, унебезпечення від нещасних випадків, скоєння протизаконних вчинків є те, що 45 учнів були взяті на внутрішній облік «групи ризику», з 5-ма проводилась робота у ВКМСД, проводились засідання ради з профілактики правопорушень,  піднімалися питання  профілактичного характеру на педрадах. Нагальною лишається проблема профілактики шкідливих звичок серед молоді, формування здорового способу життя. Таку роботу проводили з учнями і батьками,  долучали  до неї профільних спеціалістів.

     Колектив педагогів, виконуючи освітню діяльність, особливу увагу приділяв соціальному захисту учнів і визначив такі  завдання :

■ створення сприятливих умов для фізичного, психічного, соціального і духовного розвитку дітей, забезпечення  їх правового та соціального захисту;

■ допомога в розвитку творчих і потенціальних здібностей дітей;

■ соціальний захист дітей пільгового контингенту.

     Усі колективи груп  під керівництвом педагогів були залучені до самоврядовчих процесів:  обрані активи, розподілені функціональні обов’язки, визначені об’єкти відповідальності.

     Учні  пільгового контингенту отримували соціальні виплати, матеріальну допомогу, юридичне консультування, соціальний супровід, проходили медичні огляди та лікування у стаціонарах. У 2012 році оздоровлено за державний кошт у ДОЦ Запорізької області та АР Крим 8 учнів, позбавлених батьківської опіки.

     Відповідно до поданих учнями заяв, наприкінці серпня проведено поселення у гуртожиток, загальна чисельність мешканців складала 106 осіб. Заселення проводилося у дво- та тримісні кімнати, створені умови для безпечного та комфортного проживання, навчання та відпочинку.

     Учнівський колектив ліцею багатонаціональний та різноманітний за соціальною структурою, тому велика увага приділялась  втіленню проблемної теми, проводилась ціла низка заходів з формування толерантності, взаємоповаги на різних етапах навчально-виховного процесу.

     Життя колективу ліцею висвітлювалось на сайті навчального закладу, матеріали оновлювались і постійно поповнювались.

     Цікавим є те життя, яке наповнене подіями, що не лишають нас байдужими, яке поєднує людей-однодумців, захоплених і цілеспрямованих, впевнених і тих, хто ще перебуває у пошуку.

     Позаурочна діяльність колективу ліцею була спрямована на виховання особистості, її всебічний розвиток. У 2012-2013 н.р. у ліцеї діяли 7 гуртків художньо-естетичного спрямування,3 - науково-технічного, 4 – гуманітарного, 1 - краєзнавчо-туристичного, а також 4 спортивні секції. Вихователі гуртожитку ліцею Вороніна В.В. та Ломакіна М.В. об’єднали навколо себе гуртківців «Чарівної голки» та «Кулінарів», спортивну діяльність та колективи художньої самодіяльності очолювали відповідно Кравченко І.П. та Бородай І.П. В позаурочних заходах задіяні 240 учнів ліцею.

     Цікавими, на наш погляд,  були такі заходи: святкування Дня міста (вересень 2012р), молодіжна акція «Танцюй заради життя»(листопад 2012р.), виїзні виступи театру моделей «Натхнення», огляд-конкурс «Фестиваль талантів» (листопад 2012р.), конкурс воєнно-патріотичної пісні (лютий 2013р.), вечори відпочинку у гуртожитку «Осінній бал», «День дружби», акція «Нащадки переможців», туристичні походи  Запорізьким краєм та до АР Крим.

     Колектив ліцею брав участь у обласних і Всеукраїнських конкурсах, акціях:

Благодійних проектів «Моральний вчинок»

Декоративного та ужиткового мистецтва «Знай і люби свій край»

Самодіяльних колективів театрів моделей

«Мій ліцей – моя гордість»

«Від серця до серця»

     Учнівські спортивні команди показали такі результати у зональних змаганнях ПТНЗ області: футбол – 4 місце, шахи – 2 місце (дівчата), 5 (хлопці), волейбол – 3 (хлопці), 3 (дівчата), стрітбол – 3 (хлопці), 2 (дівчата), теніс – 4 (хлопці),        2 (дівчата) – у підсумку 4 загальнокомандне місце з шести команд.

     Безумовно, виховання свідомого високо кваліфікованого  спеціаліста, майбутнього творця матеріальних цінностей країни - одна з найважливіших задач  професійно-технічної освіти. Створення атмосфери поваги до людини робітничої професії, розуміння цінності натхненного труда – це пріоритетні завдання усього інженерно-педагогічного колективу ліцею. На це були спрямовані заходи профорієнтаційного характеру ( поїздки на запрошення Мелітопольського, Якимівського, Гуляйпільського, Іванівського центрів зайнятості, виставка-продаж продукції на  Дні міста), проведення конкурсів професійної майстерності, виставок технічної творчості, участь у турнірі агітбригад.

     Наш навчальний заклад сприяє продовженню професійної освіти учнів у ВНЗ, працевлаштуванню на підприємства регіону.

     Поліпшують свою професійну освіту і педагоги через методичні об’єднання, участь у семінарах-практикумах, проходження курсової підготовки, обмін досвідом. Методична служба ліцею каталогізує електронну базу уроків та виховних заходів.

     Вся виховна робота ліцею спрямована на те, щоб у ювілейний 70-тий рік свого існування кожен учень, кожен випускник і педагог впевнено сказав: «Мій ліцей – моя гордість!».

 

Заступник директора з виховної роботи 

І.В.Кудар

Вгору