• 1011

Щоденник методичного тижня

       «Найважливішим явищем у школі, самим повчальним предметом, самим живим прикладом для учня є сам учитель. Він -  одухотворений метод навчання, саме втілення принципу виховання».

                                                                                                        А. Дістервег

     02.01.2020 р. – з досвіду роботи викладача німецької мови Маркевич О.Л. за темою «Формування загальнолюдських норм і цінностей на уроках німецької мови». Одним із засобів формування загальнолюдських цінностей Ольга Леонідівна використовує афоризми, крилаті вирази, фразеологізми, які є відображенням народної мудрості та надають мові образності, емоційності, жвавості. З метою узагальнення матеріалу педагог використовує КОЛАЖІ, його створення  -  процес цікавий, захоплюючий, а саме головне навчальний. Педагогічне кредо викладача «Тлумачу, підказую, рекомендую, раджу».

20200111 3

     03.01.2020 р. - з досвіду роботи викладача української мови Зубашенко Л.О. за темою «Запровадження інноваційних технологій та використання компетентісного підходу для забезпечення розвитку особистісних якостей та творчих здібностей здобувачів освіти». Лариса Олексіївна поділилася досвідом  впровадження цифрових технологій в освітній процес. Розвитку майбутніх фахівців  сприяє використання в педагогічній діяльності різних технологій – проблемне навчання, навчальні дискусії з елементами дослідництва, проектні технології.

20200111 120200111 2

     08.01.2020 р. - з досвіду роботи викладача зарубіжної літератури Таран М.С за темою «Впровадження інноваційних методів у викладанні предметів гуманітарного циклу». Маргарита Сергіївна у своєму виступі зауважила, що   результатом діяльності педагога  має бути розвиток творчих здібностей учнів, реалізація їхнього творчого потенціалу. Різні форми словникової роботи - індивідуальні завдання (картки, схеми тощо) – взаємоконтроль в парах;робота в парах («Обличчя до обличчя», «Один-удвох-усі разом», «Інтерв’ю»);робота в малих групах («Пошук інформації», «Коло ідей»);інтерактивні методи («Рольова гра», «Драматизація», «Мозковий штурм», «Обери позицію»);технології ЧПКМ (Читання та письмо для розвитку критичного мислення), («Сенкан», «Передбачення», «Кубування»);вправи для розвитку інтелектуально-творчих здібностей дітей: ігри, кросворди, анаграми, вікторини, творчі завдання – дають змогу розкрити особистісні якості дитини.

20200111 420200111 5

     09.01.2020 р. – Семінар - практикум для педагогів  «Сучасні норми українського правопису». Викладач української мови Романенко І.Г. ознайомила викладачів та майстрів в\н з новим українським правописом. В Законі «Про освіту» зазначено, що  вільне володіння державною мовою віднесено до ключових компетенцій особистості. Виконання навчальних вправ прияло підвищенню грамотності педагогів.

20200111 620200111 720200111 820200111 920200111 1020200111 11

     10.01.2020 р. - Семінар «Стрес та засоби регулювання емоційного стану». Психолог Волович Е.В. довела, що емоції бувають небезпечними для нашого здоров’я. Психосоматика – це відносно нова наука, яка вивчає вплив емоцій на організм людини та на розвиток різних захворювань. В рамках психосоматики досліджується зв'язок між характеристиками особистості (конституційні особливості, риси характеру та особистості, стилі поведінки, типи емоційних конфліктів) та тим чи іншим соматичним захворюванням.

          «Ми вчимося все життя, не рахуючи десятка років, проведених у школі».

                                                                           Габріель Лаубе

 20200111 1220200111 13

Методист

Дирбаба О.Г.

Вгору