Психологічною службою училища була проведена психологічна діагностика з вивчення здібностей учнів протистояти стресу. Психологом Волович Е.В. був розроблений корекційний комплекс вправ, який реалізовувався у 3 етапи. Мета програми - надання допомоги учням у подоланні і знятті стресу, формуванні стресостійкої поведінки через освоєння ефективної  комунікації і створення позитивного образу «Я», саморегуляції і відновленні себе.

P71117 104518

     10 листопада 2017 року було проведено перше заняття «Знайомство», в яке входили вправи на знайомство, а саме: «Снігова кома »(знайомство учнів), вправа «Соціометрія»(допомога учасникам групи краще пізнати один одного, скоротивши дистанцію в спілкуванні), вправа «Атоми і молекули»(зняття міжособистісних бар'єрів), вправа «Хто я» ( усвідомлення своїх життєвих цінностей) і вправа «Зірка» (зняття напруженості, здатність «слухати» внутрішній голос). Проведена для учнів лекція про стрес, у якій були визначені теоретичні аспекти та рекомендовані вправи на нейтралізацію і зняття стресу.

    Заняття досягло своєї мети. Учні отримали дуже важливу інформацію щодо формування особистості й створення позитивного образу «Я».

P71117 104411

Практичний психолог

Волович Є.В.

Вгору