• 2381

Правила проживання у гуртожитку ДНЗ «Мелітопольське ВПУ»

 1. Загальні положення

Дані правила розроблені у відповідності до Конституції та законодавства України, інших нормативних актів, Положення про гуртожиток ДНЗ «Мелітопольське ВПУ», затвердженого 1 вересня 2012 р. та поширюються на учнів училища, які проживають у гуртожитку.

2. Умови поселення

2.1. Поселення у гуртожиток здійснюється комендантом на підставі заяви від батьків учня за наказом директора училища на навчальний рік.

2.2 Протягом тижня з початку навчання учень зобов’язаний надати коменданту угоду між адміністрацією училища та батьками учня встановленої форми. А також, у зв’язку з тим, що  проживання у гуртожитку безкоштовне, необхідно здійснити благодійний внесок (господарські товари) для забезпечення підтримки належних санітарно-побутових умов за рішенням батьківського комітету. У разі не укладання угоди учень виселяється з гуртожитку.

3. Умови проживання

3.1. Майно для особистого користування, а також речі загального користування видаються комендантом гуртожитку мешканцям під їх особисту відповідальність. Опис майна, підписаний мешканцем кімнати та його батьками (додаток до угоди), зберігається у коменданта гуртожитку.

3.2 Вхід до гуртожитку дозволяється:

- мешканцям гуртожитку до 21.00 години. Після 21.00 години вхід дозволяється у виключних випадках за заздалегідь виданим письмовим дозволом вихователя чи коменданта гуртожитку. Мешканці, які з’явилися до гуртожитку після 21.00 години без попередження надають черговому пояснювальну записку на ім’я директора училища із зазначенням причин запізнення.

- батькам та близьким родичам за наявності документів, що посвідчують особу, в період до 20.00. Мешканець зобов'язаний особисто зустріти гостя при вході, повідомити чергового про час перебування у гуртожитку, забезпечити відповідний запис у журналі відвідувань та провести його при залишенні гуртожитку. Відвідувачам забороняється знаходження у гуртожитку за відсутності особи, яку вони відвідують. Відвідування гуртожитку гостями дозволяється за умови, якщо таке відвідування не порушує прав інших мешканців. Відповідальність  за своєчасне  залишення  відвідувачами  гуртожитку і  дотримання  ними правил внутрішнього розпорядку несуть мешканці, які запросили згаданих осіб.

3.4 Культурно-масові заходи в гуртожитку здійснюються за планом, розробленим вихователем та радою гуртожитку. Всі заходи повинні закінчуватись до 21.00 години.

3.5. З 22.00 години до 06.45 години ранку в гуртожитку мешканці повинні додержуватися тиші.

4. Права і обов’язки учнів, які проживають в гуртожитку

4.1. Учні, які проживають у гуртожитку мають право:

- безкоштовно користуватися приміщеннями культурно-побутового призначення, обладнанням, інвентарем гуртожитку і комунально-побутовими послугами;

- на своєчасну заміну обладнання та іншого інвентарю, що прийшло в непридатність не з їх вини;

- обирати раду гуртожитку і бути вибраним в її склад; брати участь в обговоренні питань організації побуту у гуртожитку і вносити свої пропозиції;

- брати участь в культурно-масовій та спортивній діяльності.

4.2. Учні проживаючі у гуртожитку зобов’язані:

 • Заселятися у гуртожиток тільки за письмовою заявою батьків.
 • Суворо дотримуватися внутрішнього розпорядку (додаток 1).
 • Виконувати правила електробезпеки при використанні електроприладів.
 • Економно витрачати електроенергію та воду у гуртожитку.
 • Бережливо ставитись до державного майна. Використовувати житлову площу, обладнання та інвентар за призначенням. Брати участь у благоустрою гуртожитку та його території.
 • Про всі незвичайні події у гуртожитку терміново повідомляти чергового.
 • Своєчасно давати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів.
 • Відшкодувати заподіяні матеріальні збитки у відповідності з діючим законодавством.
 • Залучатися до господарських робіт із самообслуговування (підтримання порядку і чистоти в кімнатах, блоках та місцях загального користування).
 • Чергувати в кімнатах та на поверхах за графіком.
 • Кожен четвер здійснювати генеральне прибирання кімнат, блоків та кухні.
 • Забезпечити наявність дублікату ключів від кімнати у коменданта гуртожитку, а в разі заміни замка своєчасно здати відповідний дублікат.
 • Відчиняти вранці двері на вимогу чергового, прибирати кімнату, при виході з гуртожитку на заняття гасити світло, зачиняти вікна та двері, ключ обов’язково здавати черговому.
 • Під час занять заходити в гуртожиток лише за наявності перепустки від майстра виробничого навчання чи старшого майстра, або медичної довідки.
 • В разі хвороби учень зобов’язаний терміново (не пізніше 1 дня з дати отримання  направлення лікування) залишити гуртожиток та проводити лікування вдома. При наявності хронічних захворювань необхідні ліки зобов’язані привозити з собою (про що повідомити адміністрацію гуртожитку).
 • Записуватись у журнал «Відбуття та прибуття» із зазначення місця знаходження та часу повернення в разі від’їзді додому або відсутності протягом декількох годин.
 • Під час вечірньої перевірки в 21.00 знаходитись у своїй кімнаті.
 • Вимикати світло в кімнаті о 23.00 год. та дотримуватися тиші до 06.45 год. ранку.

4.3. Учням, які проживають у гуртожитку забороняється:

 • Вчиняти будь-які дії, що створюють небезпеку життю та здоров’ю людей, або можуть привести до псування майна, інвентарю та обладнання гуртожитку.
 • Самовільно переселятися, виносити меблі та інвентар з кімнати.
 • Тримати у гуртожитку домашніх тварин.
 • Палити у приміщенні гуртожитку та на його території.
 • Уходити на ніч з гуртожитку без письмової заяви батьків або дозволу адміністрації.
 • Приходити пізніше 21.00 та виходити з гуртожитку після перевірки.
 • Використовувати електроприлади у кімнатах, торкатися відкритих джерел електроструму (електрощитка).
 • Розпивати спиртні напої (у т. ч. пиво), грати в азартні ігри, вживати та розповсюджувати наркотичні речовини, використовувати і зберігати будь-яку зброю.
 • Проникати до гуртожитку без дозволу чергового.
 • Приводити сторонніх у гуртожиток.
 • Виносити ключі від кімнати та місць загального користування з гуртожитку.

5. Порядок виселення з гуртожитку.

По закінченню навчального року (або при переселенні до іншої кімнати) учні зобов’язані забезпечити здачу кімнати , інвентарю та обладнання (згідно з описом) відповідній комісії у вигляді, придатному для проживання інших учнів.

6. Заохочення і стягнення

6.1. За активну участь у культурно-масових заходах і в роботі із покращення умов проживання і побутового обслуговування мешканці гуртожитку заохочуються:  подякою, почесною грамотою, нагородженням пам'ятними подарунками або грошовою премією. Мешканці кращих кімнат гуртожитку можуть бути нагороджені додатковим обладнанням і інвентарем, непередбаченим "Типовими нормами обладнання гуртожитків".

6.2  За порушення Правил проживання та внутрішнього розпорядку гуртожитку, на мешканців накладається стягнення: догана; сувора догана; тимчасове позбавлення права на проживання в гуртожитку терміном на певний період (місяць, семестр); не поселення в гуртожиток на наступний рік; відрахування з училища.

При порушенні правил внутрішнього розпорядку в кімнатах (блоках) відповідальність несуть всі мешканці кімнати (блоку).

6.3 Заохочення і стягнення мешканцям гуртожитку оголошуються на щотижневих лінійках.

 

Вгору